Zorgvuldigheid

Een zorgvuldige procedure is uitgangspunt bij iedere opdracht. Van ons bureau mag u als opdrachtgever kennis van de markt en van de kandidaten verwachten die verder gaat dan gemiddeld. Vanderkruijs moet zich bij het beoordelen van een kandidaat baseren op openbare bronnen en de gegevens die door de kandidaat ter beschikking worden gesteld. Wij verplichten ons deze bronnen te controleren voor zover dit tot de mogelijkheden behoort. Alle kandidaten die wij aan de opdrachtgever presenteren bij de bespreking van de searchresultaten vragen wij een verklaring omtrent integriteit in te vullen en te ondertekenen. Hiermee voldoen wij in optimale vorm aan onze informatie- en onderzoeksplicht in het kader van de aanvaarding van een search- en selectieopdracht.
 
Voor aanstelling van de beoogde kandidaat voeren wij een referentieonderzoek uit. Dit doen wij in overleg met de kandidaat en opdrachtgever. Wij richten ons hierbij op de laatste twee functies waar de kandidaat werkzaam is (geweest). Centrale thema’s zijn hierbij functioneren, behaalde resultaten, managementstijl en werkrelaties aangevuld met mogelijke andere vooraf geformuleerde aandachtspunten.