college van rijksadviseurs

twee rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Die vragen gaan ook over de ruimtelijke inrichting van ons land.
Het College van Rijksadviseurs (CRa) bestaat sinds 2004 en adviseert het Rijk over actuele maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, waterbeheer, energietransitie, verstedelijking, mobiliteit, landschap, natuurbescherming, duurzame landbouw. Met de inzet van ontwerp stimuleert het CRa het ‘ruimtelijk denken’ bij deze opgaven en bevordert ze een integrale en innovatieve aanpak. Met aandacht voor het belang van cultureel erfgoed bij de duurzame ontwikkeling van Nederland. Het CRa bestaat uit de Rijksbouwmeester (voorzitter) en twee Rijksadviseurs voor de Leefomgeving. Het College signaleert ontwikkelingen en stimuleert kennisoverdracht vanuit Rijksoverheid naar andere overheden, de beroepspraktijk en maatschappelijke organisaties. Het CRa stelt een vierjarige agenda op voor de periode 2021-2024 in overleg met de betrokken departementen.
 
Dit ga je doen:
  • Samen met je collega’s adviseer je vanuit een ontwerpende benadering departementen en bewindslieden gevraagd en ongevraagd, op verschillende omgevingsthema’s.
  • Je gebruikt je kennis en ervaring om tot een integrale en innovatieve aanpak van ruimtelijke en maatschappelijke opgaven te komen.
  • Je geeft strategisch advies op relevante thema’s en vraagstukken en bent als sparring partner op een praktische manier betrokken bij departementale projecten en programma’s.
  • Je beweegt je actief in het netwerk van vakwereld, openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en marktpartijen.
 
Dit heb je in huis:
  • Ruime werkervaring als landschapsarchitect of stedenbouwkundige met een uitgebreid portfolio op (inter)nationaal niveau.
  • Schakelt makkelijk tussen verschillende bestuurslagen en ook in staat buiten je eigen beroepsveld en in een politiek-bestuurlijke omgeving effectief te opereren.
  • Je bent benaderbaar en verbindend, je gebruikt heldere communicatie en hebt hart voor de publieke zaak.
Op dit moment loopt de werving voor de nieuwe Rijksbouwmeester. De gezamenlijke start van het nieuwe College is voorzien in het najaar. De Rijksadviseurs worden benoemd voor een periode van vier jaar.
 
Procedure
Wil jij samen met de nieuwe Rijksbouwmeester aan de tekentafel van Nederland staan? Grijp dan nu deze unieke kans. Vanderkruijs, partner in executive search ondersteunt het wervingsproces. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Cortenbach of Janneke van Golen van Vanderkruijs op 020-7267272.

Klik hier voor de uitgebreide functieomschrijving.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan rijksadviseurs@vanderkruijs.com
 
Je ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging van jouw bericht. Wij verzoeken je  contact op te nemen met Vanderkruijs indien deze bevestiging uitblijft.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer