Carrière

Benoemingen

Rijnstad
Directeur-bestuurder
De Raad van Toezicht van Rijnstad heeft mevrouw Anja Geritz benoemd tot directeur-bestuurder van de organisatie. Daarmee volgt zij mevrouw Luciënne van den Brand op, die deze rol veertien jaar heeft vervuld.

Mevrouw Geritz is al zeven jaar werkzaam bij Rijnstad, eerder onder meer als manager Uitvoering. Sinds december 2016 vervult zij de functie van interim-bestuurder binnen de organisatie. Daarvoor werkte zij bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Raad voor de Kinderbescherming. Terug.

‘Talent krijgt meer waarde
als je het optimaal benut.’