Sanquin

voorzitter raad van bestuur

Sanquin is een kennisgedreven not-for-profit organisatie die levensreddende producten en diensten levert en zich richt op de behoeftes in de zorg. Door wetenschappelijk onderzoek vindt Sanquin nieuwe oplossingen voor medische problemen op het gebied van de transfusiegeneeskunde, hematologie en immunologie. Waar nodig gaat Sanquin samenwerkingen aan met externe partijen om deze ideeën om te zetten in producten en diensten voor patiënten.

Stichting Sanquin Bloedvoorziening (de Stichting) is aangewezen als Bloedvoorzieningsorganisatie onder de Wet inzake bloedvoorziening (de Wibv). Ten behoeve van risicoscheiding en het streven naar transparantie heeft in 2015/2016/2017 een juridische herstructurering van de organisatie plaatsgevonden en heeft het onderscheid tussen activiteiten in het publieke (wettelijke) en private (commerciële) domein zijn beslag gekregen. De Stichting bestaat uit de organisatieonderdelen; de Bloedbank, Research & LabServices en de Concernstaf en Diensten. Sanquin Holding BV is in eigendom van de Stichting en houdt Sanquin Plasma Products BV (SPP), Sanquin Reagents BV, Sanquin Diagnostiek BV, Sanquin Innovatie BV, Plasma Industries Belgium cvba (PIBe) en een aantal kleinere deelnemingen.
 
Op dit moment is SPP zich strategisch aan het heroriënteren door samenwerking te zoeken met één of meerdere strategische partners. In dit kader is de verzelfstandiging van SPP (met of zonder transactie) aan de orde, waarmee SPP zich zelfstandig kan ontwikkelen met eigen concern support staff, als tweede stap in de risicoscheiding. De Stichting/Holding komt meer en meer in een ‘echte’ aandeelhoudersrol.
 
Het wegvallen van grote delen van de dienstverlening aan SPP vraagt om een aanpassing van de opzet van de Stichting. Hierbij moet worden bekeken of het verminderen van de afhankelijkheid van de andere BV’s en divisies van de Stichting ook wenselijk is.Op deze manier zouden  divisies en BV’s de ruimte kunnen krijgen om zich te ontwikkelen, waarbij de risicoscheiding verder zou kunnen worden voltooid.
 
Tot 2019 is de concernstaf zeer omvangrijk en gedreven vanuit centralisatiegedachte. Nu SPP verzelfstandigt zullen de kosten van de concernstaf moeten worden afgebouwd en is er de mogelijkheid om delen van de concernstaven bij de business onder te brengen. Dit dient twee doelen: het realiseren van een substantiële kostenreductie en het vergroten van het eigenaarschap voor diensten en de bijbehorende kosten. Dit is een belangrijke transformatie/transitie opdracht die eind 2023 afgerond dient te zijn en gepaard gaat met cultuurverandering. Een andere belangrijke activiteit is het zakelijk managen van de afgesloten Temporary Service Agreements (TSA’s) en Service Level Agreements (SLA’s) met SPP (of nieuwe eigenaar van SPP).
 
Vergezicht
Het samenbindende van de Sanquin activiteiten, opgebouwd langs de hele waardeketen van donor tot patiënt, moet worden vormgegeven waar dit ook echt betekenisvol, zichtbaar en voelbaar is: inhoudelijk verder invulling geven aan het unieke kenniscomplex met onderzoek en innovatie dat Sanquin heeft opgebouwd. Zo komt er een kenniscluster tot stand met een samenstel van elkaar versterkende activiteiten, deels als eigendom van Sanquin, deels als partners van Sanquin met een gedeeld belang in ons kenniscomplex.
 
Met het vertrek van de huidige voorzitter van de raad van bestuur naar Zorgverzekeraars Nederland is Sanquin op zoek naar een 

voorzit(s)ter raad van bestuur


Functie
In de eerste 4 jaar van de nieuwe voorzit(s)ter zal doorzettingsmacht een belangrijke competentie zijn om de transitie/transformatie waarin Sanquin zich bevindt te begeleiden en te realiseren, waarbij zij of hij een echte teamplayer moet zijnen hierin een breed draagvlak weet te creëren, zowel intern als extern.
 
Belangrijke over-all kwaliteiten zijn brede maatschappelijk oriëntatie, gevoel voor strategische koers, het verzorgen van de juiste voorwaarden en ruimte geven aan het werk en initiatieven van anderen (in het bijzonder van de divisie- en BV- directeuren). Zo zullen de BV-directeuren met hun tegenhangers in de markt werken en zal de directeur van de Bloedbank de reguliere lijnen met VWS kunnen onderhouden.
 
Profiel
 • Betrokkene is in staat om een strategisch vergezicht neer te zetten en verder uit te werken zonder daarbij de korte termijn urgentie uit het oog te verliezen.
 • Betrokkene is nadrukkelijk in staat om als boegbeeld van de organisatie een leidende rol te vervullen
 • Een teamplayer met doorzettingsmacht, uitvoerende ervaring met reorganisatie en organisatorische transitie- en transformatieprocessen.
 • Betrokkene denkt ‘modern’ over organisaties in een publiek-private omgeving en heeft affiniteit met thema’s als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Zij/hij voelt meteen aan dat Sanquin hiervoor een overtuigend platform biedt. Zij/hij begrijpt dat het bij Sanquin gaat over maatschappelijke waarde en niet primair over monetaire waarde.
 • Betrokkene heeft bestuurlijke ervaring in complexe organisaties. In het bijzonder gaat het hier om ervaring met ‘hybride’ organisaties waarin zowel publieke taken als private (markt) activiteiten worden uitgevoerd. Zij/hij begrijpt dat om ‘non-profit’ te bekostigen ‘profit’ moet worden gemaakt en kan dat goed uitleggen tegen de achtergrond van de maatschappelijke missie van Sanquin, dus een zekere idealistische/inspirerende inslag gecombineerd met een zakelijke visie en aanpak.
 • Bestuurlijke ervaring met omgevingen waarin onderzoek en ontwikkeling een prominente rol spelen is belangrijk. De Bloedvoorziening is de kern van de Sanquin activiteiten maar tegelijk is er een belangrijke Research component; zonder onderzoek verschraalt het product van Sanquin. In dit verband is ook ervaring met innovatietrajecten en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten een pluspunt.
 • De bestuurdersstijl is daadkrachtig en gericht op het bereiken van de gestelde doelen. De transformatie-agenda van Sanquin vraagt om een consciëntieuze uitvoering. Dit vraagt om cultuurverandering: realisatie is niet het weer opnieuw beginnen van de analyse.
 • Betrokkene vindt samenwerking belangrijk, waardeert en respecteert de bijdragen van zijn/haar collega’s in de RvB of het directieteam (divisie- en concernstaf directeuren), begrijpt dat aandacht beter werkt dan opdracht, maar is ook besluitvaardig wanneer noodzakelijk.
 • Betrokkene heeft ervaring met de omgeving waarmee Sanquin te maken heeft en voelt zich even thuis op een ministerie, in de Kamer of in de boardroom van een bedrijf.
 • De kandidaat kent of heeft ten minste affiniteit met de uitdagingen van het organiseren en uitvoeren van farmaceutische productieprocessen, en andere gereguleerde businessterreinen waarin Sanquin opereert.
 • Betrokkene beschikt over een zeer goed niveau van communicatieve vaardigheden in allerlei verschillende omstandigheden, zoals tegenover medewerkers, donors en medici.
Klik hier voor de uitgebreide profielschets.

Arbeidsvoorwaarden
Sanquin volgt de kaders van de Wet Normering Topinkomens II bij het bepalen van de honorering voor de nieuwe voorzit(s)ter raad van bestuur.
 
Procedure
De raad van toezicht van Sanquin laat zich in deze procedure bijstaan door Vanderkruijs in samenwerking met TheLeaderschipAdvisory. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan sanquin@vanderkruijs.com. Voor aanvullende informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Hans Langeveld van TheLeaderschipAdvisory op 020-7233644 (0653218484) of Pieter Cortenbach van Vanderkruijs op 020-7267270.
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.
 
Een assessmentonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
Planning
Doel is de procedure voor einde jaar af te ronden. Data voor selectiegesprekken worden op dit moment gepland.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer