Potentie als kerncompetentie

Wij hanteren drie selectiecriteria die belangrijk zijn bij de selectie van de nieuwe directeur of bestuurder:
  • Kunnen (competenties): dit is wat mensen kunnen en weten
  • Willen (drijfveren): de motivatie, zowel drijfveren als beweegredenen
  • Zijn (persoonskenmerken): wie ben je als persoon
In de preselectie combineren we de competenties met drijfveren en persoonskenmerken van kandidaten. Bij iedere selectie analyseren wij wat het specifieke potentieel is dat van kandidaten wordt verwacht voor de toekomstige positie. Een van de cruciale stappen in ons proces betreft het testen van het leer- en aanpassingsvermogen van kandidaten. Wij gebruiken hiervoor sinds enige tijd de leervermogen scan van HFM.