Ambition for excellence

Expertmeetings

12 juni 2014 | Prof. dr. Theo Camps
Werkgeversrol toezichthouders
Vanderkruijs en TiasNimbas Business School organiseren op donderdag 12 juni 2014 een expertmeeting. Tijdens deze expertmeeting staat de werkgeversrol van toezichthouders bij maat­schap­pelijke ondernemingen centraal met de daarbij horende actuele vraagstukken. Prof. dr. Theo Camps, bestuursvoorzitter Berenschot en hoogleraar Vanderkruijs leerstoel, TiasNimbas Business School, begeleidt deze bijeenkomst.
 
In de afgelopen jaren heeft het toezicht op maatschappelijke ondernemingen veel aandacht gekregen; aandacht die veelal voortgekomen is uit incidenten in de sectoren zorg, onderwijs en wonen. Zoals bekend vraagt toezicht om het uitoefenen van verschillende rollen, waaronder de werkgeversrol. Vanuit deze werkgeversrol gaan toezichthouders over het zoeken, selecteren, benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan van bestuurders.
Tijdens de expertmeeting gaan wij in op de verschillende rollen van toezichthouders en deze werkgeversrol in het bijzonder. Wij reflecteren op enkele actuele vraagstukken vanuit het perspectief van search en selectie. Zorgt de Wet Normering Topinkomens (WNT) er bijvoorbeeld voor dat u minder of een ander type kandidaten in beeld krijgt? Welk effect heeft dit op zittende bestuurders? Wat betekent dit voor het opstellen van de profielschets? Heeft u in het bestuur een inhoudsdeskundige bestuurder nodig, of kijkt u vooral naar algemene en functionele bestuurlijke kwaliteiten? Welk effect heeft dit vervolgens op de organisatie? Wat betekent het adequaat uitoefenen van de werkgeversrol voor de samenstelling van de RvT/RvC en welke beperkingen vloeien voort uit de Wet bestuur en toezicht?
 
Vanderkruijs en TiasNimbas nodigen deelnemers persoonlijk uit voor deze expertmeeting. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Vanderkruijs - via telefoon 030 8200060 of via vdk@vanderkruijs.com.

‘Toezichthouder
als werkgever.’