Referenties

Toezichthouders

Search opdrachten
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten voor toezichthoudende functies die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren bij diverse organisaties. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

Maatschappelijke Ondernemingen | Zorg en Welzijn

Martini Ziekenhuis
Leden Raad van Toezicht

Dimence Groep
Voorzitter Raad van Toezicht

Partners voor Jeugd
Lid Raad van Toezicht

Frion
Voorzitter Raad van Toezicht

Pieter van Foreest
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Raad van Commissarissen

Careyn
Lid Raad van Toezicht

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Leden Raad van Toezicht

Zorggroep Alliade
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Pro Senectute
Leden Raad van Toezicht

Laurentius Ziekenhuis
Leden Raad van Toezicht

Daelzicht
Lid Raad van Toezicht

Vanboeijen
Leden Raad van Toezicht

Daelzicht
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Leden Raad van Toezicht

Universitair Medisch Centrum Groningen
Lid Raad van Toezicht

Savant Zorg
Voorzitter Raad van Toezicht

Marente
Lid Raad van Toezicht

Travers
Lid Raad van Toezicht

Van Neynsel
Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Ziekenhuis Nij Smellinghe
Voorzitter Raad van Toezicht

Aveleijn
Lid Raad van Toezicht

Zorggroep Alliade
Vier leden Raad van Toezicht

Omring
Lid Raad van Toezicht

Arduin Zorg
Drie leden Raad van Toezicht

Van Neynselgroep
Leden Raad van Toezicht

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Lid Raad van Toezicht

Careyn Zorg
Twee leden Raad van Toezicht

Arduin Zorg
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Lid Raad van Toezicht

Aafje
Twee leden Raad van Toezicht

Isala klinieken
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Adelante Revalidatie
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Sevagram
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

AxionContinu
Voorzitter Raad van Toezicht

William Schrikker Groep
Voorzitter en Leden Raad van Toezicht

Stichting Jeugdformaat                
Leden Raad van Toezicht

Nederlandse Hartstichting
Leden Raad van Toezicht

Maatschappelijke Ondernemingen | Onderwijs en Onderzoek

NWO
Lid Raad van Toezicht

Stichting Carmelcollege
Lid Raad van Toezicht

Design Academy Eindhoven
Lid Raad van Toezicht

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Voorzitter en lid Raad van Toezicht

ROC West-Brabant
Leden Raad van Toezicht

Saxion
Voorzitter Raad van Toezicht

Gerrit Rietveld Academie
Voorzitter Raad van Toezicht

Vrije Universiteit Amsterdam
Lid Raad van Toezicht

Universiteit Leiden
Lid Raad van Toezicht

Universiteit Leiden
Voorzitter Raad van Toezicht

Hogeschool Leiden
Voorzitter Raad van Toezicht

Open Universiteit
Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Tilburg University 
Twee leden van het Stichtingsbestuur

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
Vier leden Raad van Toezicht

ROC Midden-Nederland
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Hogeschool Windesheim
Beoogd Voorzitter Raad van Toezicht
Leden Raad van Toezicht

Albeda College
Lid Raad van Toezicht

Universiteit Twente
Lid raad van toezicht

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Leden Raad van Toezicht

ROC Rijn IJssel
Leden Raad van Toezicht

Albeda College
Lid Raad van Toezicht

Stichting Carmelcollege
Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Onderwijscentrum Zuid Gelderland
Voorzitter Raad van Toezicht

Openbaar Bestuur | Overheid

Waddenfonds
Leden van de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie

Maatschappelijke Ondernemingen | Bouwen en Wonen

Patrimonium woonservice
Leden Raad van Commissarissen

Woningstichting SWZ
Aankomend Voorzitter en Lid Raad van Commissarissen

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Inkomend Voorzitter Raad van Toezicht

Woningcorporatie De Veste
Voorzitter en Leden Raad van Commissarissen

Woningcorporatie Trudo
Leden Raad van Commissarissen

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)
Leden Raad

Accolade
Lid Raad van Commissarissen

Stichting Studenten Huisvesting
Lid Raad van Commissarissen

Publiek-privaat

De Persgroep Nederland
Lid Raad van Commissarissen

Menzis
Lid Raad van Commissarissen

Autoriteit Financiële Markten
Vier Leden Raad van Toezicht

Oost NV
Voorzitter Raad van Commissarissen

Eno Zorgverzekeraar
Twee leden Raad van Commissarissen

Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Lid Raad van Commissarissen

Groningen Airport Eelde
Lid Raad van Commissarissen

CCV / Van de Velden Holding
Voorzitter Raad van Commissarissen

Koninklijke Nederlandse Munt
Leden Raad van Commissarissen

KRO
Voorzitter Raad van Toezicht

RWM Afval en Reiniging
Leden Raad van Commissarissen

Brabantse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen
President-Commissaris

Rabobank Rijk van Nijmegen
Lid Raad van Commissarissen

Rabobank West-Betuwe
Leden Raad van Commissarissen

‘Ervaring is geen absolute
voorwaarde voor succes.’