tivolivredenburg

voorzitter raad van toezicht

In TivoliVredenburg komen alle muziekgenres onder één dak bij elkaar. Dat kom je nergens anders tegen. Met meer dan 1,2 miljoen bezoekers in 2019 zijn we het grootste podium van Nederland, midden in Utrecht. Naast de vele concerten zijn we ook een huis voor kennis & debat, literatuur en kunst. Ook verzorgen we congressen en andere zakelijke evenementen. Met zes zalen, pleinen, een open podium, grand café, bar-brasserie en talloze festivals is er altijd wat te beleven.

Vanuit de missie “een leven lang muziek voor iedereen” bedienen wij een publiek in alle leeftijden uit alle lagen van de samenleving. We geloven in de kracht van diversiteit & inclusiviteit om tot nog mooiere resultaten te komen. Open voor iedereen, met programma’s die ontroeren, prikkelen en uitdagen. Dat is waar muziek en cultuur voor staan en waar onze medewerkers zich met hart en ziel voor inzetten. 

De organisatie is financieel gezond ondanks de huidige maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19. We kijken met vertrouwen naar de toekomst.
 

De Raad van Toezicht

De Stichting TivoliVredenburg kent een driehoofdige directie bestaande uit Jeroen Bartelse (directeur-bestuurder) Suzanne van Dommelen (zakelijk directeur) en Margriet van Kraats (artistiek directeur). De Raad van Toezicht heeft een toetsende en adviserende rol. Zij ziet toe op het goed functioneren van onze directie, fungeert als klankbord en denkt mee met het bestuur over het te voeren beleid. Onze Raad van Toezicht heeft een gemengde samenstelling van zeven personen en vergadert in een open collegiale sfeer. De toezichthouders tonen zich zeer betrokken en staan ons met professionele raad terzijde.

Eén lid wordt benoemd op bindende voordracht door de ondernemingsraad van de stichting. De zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode van vier jaar.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Lennart van der Meulen (voorzitter) (tot 1-1-2022)
 • Joop Deveer (tot 1-1-2022)
 • Kees Romme (tot 14-7-2022)
 • Seth van der Meer (tot 16-12-23)
 • Joske Paumen (tot 1-7-22; herbenoembaar)
 • Hakan Koçak (tot 1-7-23; herbenoembaar)
 • Mavis Carrilho (tot 1-9-23; herbenoembaar)

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met de deskundigheid, de achtergrond en het potentiële netwerk van de leden in relatie tot de aard en de activiteiten van de stichting TivoliVredenburg. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende gemeenschappen, leeftijdsgroepen en gender. De Raad van Toezicht onderschrijft hierin de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Binnen de Raad van Toezicht als geheel wordt expertise op de volgende terreinen nagestreefd:

Politiek strategisch
ruime ervaring in maatschappelijke functies of het politieke metier;
het kunnen beoordelen van de activiteiten en de communicatie van de stichting vanuit een brede maatschappelijke blik; 
in staat zijn wensen vanuit de politiek te vertalen naar beleidsonderwerpen van de stichting.

Financieel en bedrijfskundig

 • sterke financiële achtergrond met expertise op het gebied van bedrijfsprocessen;
 • in staat alle financiële stukken te toetsen op juistheid/ kwaliteit;
 • aanspreekpunt zijn voor de externe accountant;
 • ervaring op het gebied van management-, organisatieontwikkeling en Human Resource management.


Juridisch

 • ruime ervaring met en kennis van arbeidsrecht en/of ondernemingsrecht.


Kunst en cultuur

 • visie op de rol van kunst en cultuur;
 • kennis van recente ontwikkelingen – lokaal, landelijk en internationaal - binnen de muzieksector;
 • beschikking over een relevant netwerk binnen diverse doelgroepen van de culturele sector;
 • ervaring ten aanzien van organisatorische aspecten van creatieve instellingen of podium strekt tot aanbeveling.


Cultureel en Maatschappelijk Ondernemen
• in staat vanuit specifieke kennis en ervaring de organisatie op haar ondernemerschap te beoordelen;
• werkzaam in de culturele en/of maatschappelijke sector;
• beschikking over relevant netwerk in deze sector.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn ontstaat per januari 2022 de vacature voor voorzitter.
 

Functie 

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie en het door het bestuur gevoerde beheer en beleid. Hieronder valt mede het toezicht op de naleving van geldende wet- en regelgeving door het bestuur en de wijze waarop door het bestuur risico’s inzichtelijk worden gemaakt en beheerst. De Raad staat het bestuur met raad terzijde en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. De Raad wordt actief als klankbord betrokken bij de totstandkoming van de belangrijkste plannen van de directie zoals het Jaarplan met bijbehorende begroting, het Meerjarenbeleidsplan en het Jaarverslag. Conform de statuten keurt de Raad van Toezicht deze stukken goed. De regels omtrent besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Toezicht staan beschreven in het toezichtreglement.

De voorzitter dient te beschikken over de volgende competenties:

 • beschikt over ervaring, autoriteit en/of het natuurlijk gezag om de voorzittersfunctie te vervullen en weet leiding te geven aan zowel het proces als inhoud van het toezicht;
 • is een allround ervaren bestuurder die vanuit governance de nabijheid en distantie van de Raad van toezicht bewaakt;
 • is in staat om als voorzitter een regisserende en/of leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht, weet het collectief vermogen van de Raad te benutten;
 • beschikt over een helicopterview, een zakelijke blik en oog voor politieke gevoeligheid;
 • heeft een scherp oog voor inclusie en diversiteit en weet mensen te binden aan de organisatie;
 • heeft het vermogen en is bereid om een representatie functie voor TivoliVredenburg ter vervullen;
 • is een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met interne en externe stakeholders;
 • kan fungeren als klankbord en sparringpartner voor de directeur-bestuurder.

 

Profiel

Als voorzitter vragen wij:

 • een aansprekende, energieke persoonlijkheid die past bij de rol van TivoliVredenburg als lokale en landelijke speler;
 • een muziekliefhebber die de sector begrijpt en weet wat er speelt;
 • een inclusief leider, waarde gedreven, toegankelijk en verbindend;
 • een stevige en inspirerende sparringpartner;
 • een open, non-conformistische en creatieve geest. 

Beschikbaarheid

De Raad van Toezicht vergadert tenminste vijf keer per jaar en indien nodig vaker. De vergaderingen vinden in de regel plaats op vrijdag. Leden van de Raad van Toezicht zijn regelmatig aanwezig bij speciale gelegenheden zoals bijzondere concerten en festivals. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.


Procedure

TivoliVredenburg laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. De procedure is in- en extern opengesteld en er wordt gezocht via openbare kanalen en via directe search. Bij de samenstelling van de raad van toezicht houden we rekening met de deskundigheid, achtergrond en het netwerk van de leden in relatie tot de aard en de activiteiten van de stichting TivoliVredenburg. Ook streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende gemeenschappen, leeftijdsgroepen en gender. Mensen uit ondervertegenwoordigde groepen worden uitgenodigd te solliciteren.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan tivolivredenburg@vanderkruijs.com - reactie ontvangen wij graag uiterlijk 24 juni.

Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Michèle Polspoel op 020-7267270.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.


Planning

Data en tijdsvakken voor selectiegesprekken volgen zo spoedig mogelijk.
 

Foto gebouw TivoliVredenburg door Michiel Ton
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer