Ambition for excellence

Vanderkruijs Cultuurfonds

Kennisdeling en -verspreiding
Een belangrijk speerpunt voor ons is een bijdrage leveren aan innovaties binnen het vakgebied.

Daarom is er het Vanderkruijs Fonds. Een Bedrijfsfonds op naam dat wordt beheerd door het gerenommeerde Prins Bernhard Cultuurfonds. Doel is het financieel ondersteunen en stimuleren van mensen en organisaties bij het vergaren van kennis, het ontwikkelen van competenties, het verzorgen van publicaties en het verrichten van toegepast of wetenschappelijk onderzoek met als thema publiek, maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. Achterliggend doel is een bijdrage te leveren aan de innovatie van het publieke domein.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Cultuurfonds. Beoordeling en honorering vinden plaats op basis van vooraf vastgestelde richtlijnen. Meer informatie over het Prins Bernhard Cultuurfonds: www.cultuurfonds.nl

Voor het indienen van een aanvraag klikt u hier.

‘Een doel is een droom
met een deadline.’