Voedingscentrum

Directeur

Het Voedingscentrum wil dat alle inwoners van Nederland een gezonde, duurzame en veilige voedselkeuze kunnen maken. Ze helpen jong tot oud op weg met informatie en inspiratie. De voedselomgeving is medebepalend voor ons eetgedrag, daarom zetten ze ook in op een gezondere en duurzamere eetomgeving. Bekijk hier het jaarverslag van 2021. Bij het Voedingscentrum werken zo’n 80 mensen. Het Voedingscentrum hecht voor de eigen organisatie sterk aan diversiteit en inclusiviteit om iedereen in Nederland te kunnen bereiken.
Het Voedingscentrum heeft een zelfstandige positie in een complex krachtenveld van overheid, wetenschap en praktijk binnen het domein van voeding, publieke gezondheid en preventie. De basis onder de autoriteit van het Voedingscentrum is de vertaling van wetenschappelijke kennis over gezond, duurzaam en veilig eten in effectieve communicatie die handelingsperspectief biedt, praktisch toepasbaar is en aansluit bij de belevingswereld van inwoners van Nederland in allerlei levensfasen en -omstandigheden. Het Voedingscentrum gebruikt daarbij de Schijf van Vijf, het wetenschappelijk onderbouwde voorlichtingsmodel voor gezonde en duurzame voeding in Nederland. Het Voedingscentrum is penvoerder van de EPHNA, de European Public Health Nutrition Alliance. Nederland stond aan de basis van dit samenwerkingsverband van nu 19 landen dat van elkaar wil leren en successen delen. Bij het Voedingscentrum werken onder andere diëtisten, voedings- en gedragswetenschappers, projectleiders en kennis- en communicatiespecialisten. De ministeries van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn de belangrijkste subsidiegevers.

Vacature
Vanwege het vertrek van de huidige directeur per 15 januari 2023 zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe directeur-bestuurder.
 
Functie
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de organisatie, is voorzitter van het managementteam en gesprekspartner voor de OR. Bevordert de zichtbaarheid van het Voedingscentrum, onderhoudt en versterkt de onafhankelijke positie van het Voedingscentrum. Is zich bewust van het feit dat de kracht van het Voedingscentrum gelegen is in de vertaling van wetenschappelijke kennis over gezond, duurzaam en veilig eten in praktisch toepasbare, effectieve communicatie, tools en activiteiten. De directeur is zich bewust van de rol en positie van het centrum in het publieke domein en positioneert het Voedingscentrum in het maatschappelijk debat. Communiceert actief met de omgeving van het Voedingscentrum, waaronder de beide ministeries, de media, intermediairs zoals onderwijs, GGD‘en, samenwerkingsverbanden en kennis- en adviesinstellingen. Beweegt zich gemakkelijk in de relevante netwerken. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die het functioneren van de directeur bewaakt.
 
Profiel
De directeur:
  • Heeft ruime werkervaring als eindverantwoordelijke in een voor deze functie relevant werkveld.
  • Beschikt over academisch werk- en denkniveau in het brede domein van gezonde, veilige en duurzame voeding, gedrag, preventie en publieke gezondheid en ruime inhoudelijke kennis daarvan.
  • Beschikt over kennis van de inzet en het gebruik van effectieve communicatie die praktisch toepasbaar is.
  • Is in staat boegbeeld te zijn van de organisatie en haar onafhankelijke positie als autoriteit op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten te borgen.
  • Is organisatiesensitief en omgevingsbewust; in staat in een complex krachtenveld te opereren; weet om te gaan met en in te spelen op zowel politieke als maatschappelijke ontwikkelingen en bijbehorende kansen en bedreigingen.
  • Heeft visie op de ontwikkelingen in het brede werkveld van duurzaamheid en gezondheid en op wat dit betekent voor (de organisatie van) het Voedingscentrum.
  • Beschikt over een relevant netwerk of is in staat dit in korte tijd op te bouwen.
  • Heeft een strategische blik vooruit en weet het gedachtengoed van het Voedingscentrum overtuigend op de maatschappelijke agenda te zetten.
  • Motiveert de medewerkers om het beste uit de organisatie te halen.
  • Is verbindend, integer, betrouwbaar, toegankelijk en geloofwaardig.
 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 16 gelijk aan de CAO-Rijk inclusief een IKB-budget van 16,37 %. Het Voedingscentrum is aangesloten bij het ABP. Een elektrische leaseauto behoort tot de mogelijkheden.
 
Procedure
Het Voedingscentrum laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Pascal Roos op 020-7267270.
 
De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer