Carrière

Benoemingen

Vanderkruijs levert bijdrage aan culturele diversiteit in toezicht woningcorporaties
De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) verzorgt dit jaar voor de vijfde keer een leergang voor aankomende commissarissen. Vanderkruijs is gevraagd gekwalificeerde kandidaten te searchen die interessant zijn om deel te laten nemen aan deze leergang. De leergang omvat tevens een praktijkcomponent/traineeship binnen een raad van commissarissen bij nader te bepalen woningcorporaties. Vanderkruijs heeft bewust gekozen voor het voordragen van talentvolle kandidaten met een van oorsprong niet Nederlandse achtergrond. Dit past bij de ambitie van Vanderkruijs om naast genderdiversiteit ook culturele diversiteit na te streven in het searchen en voordragen van interessante kandidaten. Met de vijf kandidaten die Vanderkruijs heeft aangedragen voor de leergang is ongeveer een derde van het totaal aan plekken in de leergang ingevuld.

In het kader van de ambities van Vanderkruijs ten aanzien van de bevordering van culturele diversiteit in bestuur en toezicht, organiseert Vanderkruijs in samenwerking met Van De Bunt Adviseurs dit najaar een expertmeeting over het productief maken van diversiteit. In deze expertmeeting zal Ila Kasem zijn publicatie over de ‘psychologie van diversiteit’ presenteren. Terug.

‘Talent krijgt meer waarde
als je het optimaal benut.’