Ambition for excellence

Vanderkruijs Leerstoel

Reflecties
Vanderkruijs staat als gespecialiseerd bureau voor search en selectie van eindverantwoordelijk management en bestuur veel actoren bij die dagelijks functioneren in het spanningsveld tussen de overheid, de markt en de burger. Een dynamisch speelveld waarbinnen tijd en ruimte  voor kritische reflectie een schaars goed is. Met de Vanderkruijs verkenningen willen wij een podium bieden aan maatschappelijke thought leaders die hun kennis, ervaring en wijsheid graag willen delen en doorgeven.
 
In de eerste Vanderkruijs verkenning, ‘Dansende leiders op de punt van de naald’, analyseert Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot, de wijze waarop maatschappelijke ondernemingen met een dikwijls hybride structuur moeten functioneren in een complexe omgeving en daarover rekenschap moeten afleggen. Ook kansrijke samenwerkingsverbanden tussen het publieke en het private domein en dito leiderschapsstijlen komen in zijn verkenning uitgebreid aan de orde.

Dit is een verkorte versie van de rede zoals uitgesproken bij de aanvaarding van de nieuw ingestelde Vanderkruijs leerstoel ‘leiderschap in maatschappelijke ondernemingen’ aan de TiasNimbas Business School, verbonden met de J.F. Kennedy School of Government van Harvard University.
Download het gedrukte verslag

‘De sleutel tot goed leiderschap ligt bij de toezichthouders.’