VGGM

Afdelingsmanager Ambulancezorg

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. VGGM is de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, Veilig Thuis, GHOR en Crisisbeheersing. VGGM staat 24/7 klaar voor de ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten. 
Organisatie
Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Gelderland-Midden en is onderdeel van de VGGM. AGM kent een veelzijdig werkgebied met grote steden, maar ook veel natuurgebied zoals de Veluwe. AGM werkt intensief samen met ketenpartners in de regio en specifiek met Ambulancezorg Gelderland Zuid aan passende zorg en continuïteit voor de inwoners. Deze samenwerking vertaalt zich ook in het beleid van AGM.

De ongeveer 250 medewerkers werken op de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en binnen de rijdende dienst. De MKA maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke Meldkamer Oost Nederland (112-spoed) met als standplaats Apeldoorn. AGM kent 5 opkomstlocaties (Arnhem, Barneveld, Ede, Elst en Zevenaar) in de regio. Daarnaast is er een Zorg Coördinatie Voorziening in oprichting voor overige spoedzorg en besteld vervoer, in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, acute GGZ en acute wijkzorg.
De cultuur binnen AGM is informeel, toegankelijk en de betrokkenheid van medewerkers is groot. Er heeft de laatste jaren veel instroom van nieuwe medewerkers plaatsgevonden.

Opdracht
AGM is in beweging. Ontwikkelingen extern (zoals het veranderende zorglandschap, de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en de nieuwe urgentieclassificatie) en intern (grote instroom van nieuwe medewerkers) maken het noodzakelijk de organisatie verder te ontwikkelen. De dienstverlening van ambulancediensten is aan het veranderen. Er vindt een verschuiving plaats van ‘vervoer’ naar, steeds vaker, zorg verlenen op locatie. Deze ontwikkelingen doen een beroep op andersoortige vaardigheden en competenties van de medewerkers. AGM moet hierop inspelen, ook in het opleiden van haar eigen medewerkers.
Om de ambulancedienst toekomstbestendig te maken is AGM gestart met de uitvoering van het organisatiebrede programma Samen Beter Bedrijfsvoeren. Doel is om de organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Een nieuw in te richten bedrijfsbureau gaat helpen bij het optimaal inrichten van de ondersteunende processen.

De Manager Ambulancedienst zorgt ervoor dat de afdeling goed aansluit op het programma en draagt bij aan verdere doorontwikkeling van de processen.

Functie
De Manager Ambulancezorg weet de collectieve ambitie van VGGM naar AGM te vertalen. De manager rapporteert rechtstreeks aan, en ontvangt leiding van de directeur RAV, tevens directeur Publieke Gezondheid. De manager is eindverantwoordelijk voor de afdeling AGM. Samen met de andere afdelingsmanagers vormt de manager AGM het managementteam VGGM en is de manager betrokken bij concernbrede vraagstukken.
 
De Manager Ambulancezorg geeft direct leiding aan de vier teammanagers en enkele beleidsadviseurs (indirect ongeveer 250 medewerkers). Daarbij is de manager eindverantwoordelijk voor de meldkamer ambulance, rijdende dienst en het bedrijfsbureau (i.o.). De manager stuurt op hoofdlijnen en legt verantwoordelijkheden daar waar ze horen.
De manager heeft zowel een interne als een externe scope en is zichtbaar in de relevante netwerken. AGM zoekt een manager met visie die duidelijke doelen stelt en die medewerkers vanuit inspiratie en enthousiasme hierin weet mee te nemen.

De Manager Ambulancezorg:
 • Adviseert de directeur RAV/ Publieke Gezondheid zowel vanuit wat in de omgeving speelt als vanuit de uitvoering van taken van de ambulancedienst;
 • Vertegenwoordigt AGM in landelijke en regionale overleggen en participeert namens de directeur zelfstandig in verschillende bestuurlijke gremia;
 • Vertegenwoordigt AGM op tactisch niveau in het samenwerkingsverband Meldkamer Oost-Nederland
 • Denkt breed en verstevigt de samenwerking met de andere afdelingen binnen VGGM;
 • Versterkt de samenwerking met externe partners
 • Brengt rust binnen de afdeling en zorgt voor transparantie
 • Bouwt samen met de teammanagers aan een toekomstbestendige afdeling;
 • Faciliteert netwerken, organiseert verbinding en het delen van kennis.
Functie-eisen:
 • Heeft een relevante opleiding gevolgd op academisch niveau, richting gezondheids-, bestuurs-, of sociale wetenschappen;
 • Is bij voorkeur bekend met acute hulpverlening in een 24-uurs organisatie: achtergrond in bijvoorbeeld de acute zorg, ziekenhuis, huisartsenpost, defensie etc;
 • Heeft meerjarige managementervaring in een complexe publieke organisatie en aantoonbare ervaring in het leiden van ontwikkelings- en veranderingstrajecten;
 • Is thuis in een complex politiek-bestuurlijke setting en verhoudt zich passend en op het gewenste niveau met belanghouders (gemeenten, politie, zorginstellingen, etc.);
 • Is analytisch sterk, kan snel schakelen, legt snel verbindingen, is in staat om diverse belangen af te wegen en is besluitvaardig;
 • Bewaart rust en overzicht, heeft een heldere visie op de acute zorg, is gericht op de lange termijn en koersvast;
 • Heeft een scherpe antenne voor wat in de organisatie, maar ook daarbuiten nodig is;
 • Is verbindend en zichtbaar in de organisatie. Een sparringpartner voor de teammanagers;
 • Beschikt over relativeringsvermogen en een zekere luchtigheid waardoor makkelijk de verbinding met de medewerkers kan worden gemaakt.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een zeer uitdagende baan voor 32 tot 36 uur per week in een professionele, informele organisatie die er daadwerkelijk toe doet. Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 8.291,- (schaal FWG75) bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden en een pikettoelage voor bereikbaarheid als operationeel DPG (eenmaal in de vier weken piketdienst). Het dienstverband valt binnen de CAO-Ambulancedienst.
 
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling. Tijdens dit eerste jaar vindt er twee keer een beoordeling op het functioneren plaats. Bij wederzijdse tevredenheid volgt een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd.
 
De procedure
VGGM laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) of met Nienke Gorter (inhoudelijke of logistieke vragen) op 020-7267270.
 
VGGM stimuleert een inclusieve cultuur waarin iedereen die voor en met ons werkt zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, ongeacht waar je geboren bent, wat jouw achtergrond is, wat je gelooft of van wie je houdt.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.
 
Planning
Wij vragen kandidaten rekening te houden met de volgende data;
 • Eerste gespreksronde op donderdag 7 december 8.00-13.30 uur te Arnhem
 • Tweede gespreksronde op woensdag 13 december 13.00-16.00 uur te Arnhem
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer