Veiligheidsregio- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Afdelingsmanager Algemene Gezondheidszorg GGD


GGD Gelderland-Midden is een gemeenschappelijke gezondheidsdienst voor alle inwoners van de regio Gelderland-Midden. De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle inwoners, met extra aandacht voor risicogroepen. 

Wie zijn wij?
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis en crisisbeheersing in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten en de bezoekers van onze regio.

 

De GGD Gelderland-Midden
De GGD Gelderland-Midden bestaat uit twee afdelingen: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De afdeling AGZ bestaat uit 9 verschillende teams die een bijdrage leveren aan de publieke gezondheid. De verschillende taakvelden, onder andere Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Seksuele Gezondheid, Milieu en Gezondheid, toezicht kinderopvang en forensische geneeskunde zijn kenmerkend voor de afdeling AGZ. De afdeling telt ongeveer 140 medewerkers die onderdeel uitmaken van vier clusters: Infectieziektebestrijding, Zorg en Veiligheid, Gezond Leven en Onderzoek, Informatie en Advies.
 

De GGD is in beweging, waarbij we proactiever en nabij willen zijn. Na een hectische periode van coronabestrijding de afgelopen jaren, wil de GGD voorbereid zijn op nieuwe gezondheidsdreigingen en meer werk maken van het vergroten van gelijke kansen op gezondheid voor iedereen en het verkleinen van de afstand die sommige kwetsbaren hebben tot de overheid. Samen met de directeur Publieke Gezondheid en de afdelingsmanager Jeugdgezondheidszorg bepaal jij de koers van de GGD en geef jij invulling aan diverse strategische onderwerpen zoals: versterking infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid, bovenregionale samenwerking en regionale preventie infrastructuur.

Wat ga je voor ons doen?
Jij geeft direct leiding aan vier teammanagers, enkele beleidsadviseurs en staffunctionarissen. Daarnaast ben je, samen het de afdelingsmanager JGZ, het ‘gezicht’ van de GGD en een belangrijke verbindende factor. Jij bent een manager met visie die duidelijke doelen stelt. Jij weet hoe je anderen kunt inspireren en enthousiasmeren.
 

Je rapporteert rechtstreeks aan, en ontvangt leiding van de directeur Publieke Gezondheid. Je ontwikkelt strategische doelstellingen en bent eindverantwoordelijk voor de afdeling AGZ. Daarnaast vorm je samen met de andere afdelingsmanagers bij het managementteam VGGM en ben je betrokken bij concern brede vraagstukken. Richting gemeenten vervul je een adviesrol op het gebied van publieke gezondheid.
Daarbij voer je de volgende taken uit:
 • Jij bepaalt de koers en doelstellingen van de afdeling passend bij de collectieve ambitie van de GGD;
 • Je stuurt op hoofdlijnen en legt verantwoordelijkheden af daar waar ze horen. Daarmee pas je integraal management toe;
 • Jij adviseert de directeur Publieke Gezondheid zowel vanuit wat in de omgeving speelt als vanuit de uitvoering van taken van de GGD;
 • Je denkt breed en verstevigt de samenwerking met de andere afdelingen binnen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
 • Je versterkt de samenwerking met externe partners
 • Je faciliteert netwerken, organiseert verbinding en het delen van kennis.
 • Je draait mee in het calamiteitenpiket in de rol van operationeel DPG.


Wie we zoeken?

 • Een relevante opleiding op academisch niveau, richting gezondheids-, bestuurs-, of sociale wetenschappen;
 • Meerjarige vergelijkbare managementervaring in een complexe publieke organisatie;
 • Je bent analytisch sterk, kan snel schakelen, legt snel verbindingen en je bent in staat om verschillende belangen af te wegen;
 • Je hebt affiniteit met het werken met data en analyses. Je gebruikt deze gegevens om beslissingen te nemen, processen te optimaliseren en beleid te ontwikkelen;
 • Je bent thuis in een politiek-bestuurlijk complexe setting en je verhoudt je passend en op het gewenste niveau met belanghouders (gemeenten, politie, zorginstellingen, etc.).
 • Je hebt een scherpe antenne voor wat buiten nodig is
 • Je maakt gebruik van de ruimte binnen afgesproken kaders
 • Je kijkt eerst naar het geheel en dan pas naar je eigen onderdeel
 • Je bent coachend en weet medewerkers in te inspireren en motiveren
 

Wat heeft Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden jou te bieden?
Een zeer uitdagende en boeiende baan voor 32 tot 36 uur per week binnen een plezierige organisatie die er daadwerkelijk toe doet.

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 7.774,- (functionele schaal 14) bruto per maand bij een fulltime functie die is gebaseerd op een 36-urige werkweek. En een pikettoelage voor bereikbaarheid als operationele DPG. Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
 
Je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling. Tijdens dit eerste jaar krijg je twee keer een beoordeling op je functioneren. Bij wederzijdse tevredenheid, krijg je vervolgens een vaste aanstelling voor onbepaalde tijd. Een Verklaring Omtrent Gedrag en een assessment horen bij de sollicitatieprocedure.

De procedure
VGGM laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com voor 31 mei. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op 020-7267272.
 

Planning
Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende planning: informatie volgt z.s.m.
DEEL DEZE PAGINA linkedin twitter meer