Visie en Ambitie

De wereld wordt steeds mondialer, digitaler en veranderlijker. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, grijpen in op bestaande organisatiemodellen van bedrijven, organisaties en instellingen en tasten zelfs soms de bestaansreden aan. Dat vereist leiderschap dat sturing kan geven aan deze uitdagingen en veranderingen. Om deze veranderingen goed aan te kunnen zijn leer- en aanpassingsvermogen  daarbij in onze overtuiging belangrijker dan kennis en ervaring. En drijfveren en persoonskenmerken winnen het van competenties en ervaring.

Het is de ambitie van Vanderkruijs om organisaties optimaal te helpen het bijpassende leiderschap te zoeken, vinden en selecteren.