Referenties

Maatschappelijke ondernemingen

Search opdrachten | zorg en welzijn
Hieronder vindt u een selectie van onze opdrachten die wij in de afgelopen periode hebben mogen uitvoeren in het veld van zorg en welzijn. Op verzoek kunnen wij u een uitgebreidere referentielijst doen toekomen.

Medisch Centrum Leeuwarden
Voorzitter raad van bestuur
Lid raad van bestuur

Sevagram
Leden Raad van Toezicht 

Martini Ziekenhuis
Leden Raad van Toezicht

Nij Smellinghe
Voorzitter Raad van Bestuur

Dimence Groep
Voorzitter Raad van Toezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Hoofdinspecteurs

Partners voor Jeugd
Lid Raad van Toezicht

Frion
Voorzitter Raad van Toezicht

Pieter van Foreest
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Rijnstad
Directeur-bestuurder

Omring
Bestuurder

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Raad van Commissarissen

Amphia Ziekenhuis
Manager Amphia Academie

Tilburg University
Secretaris

Ludens
Voorzitter Raad van Bestuur

SOVAK
Voorzitter Raad van Bestuur

Careyn
Lid Raad van Toezicht

TanteLouise
Bestuurder

Travers
Lid Raad van Toezicht

Vitree
Leden Raad van Toezicht

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Leden Raad van Toezicht

Zorggroep Alliade
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Prinses Máxima Centrum
Transitiemanager

Prinses Máxima Centrum
Manager bedrijfsvoering

Pro Senectute
Leden Raad van Toezicht

Laurentius Ziekenhuis
Leden Raad van Toezicht

Daelzicht
Lid Raad van Toezicht

Pro Senectute
Lid Raad van Bestuur

Vanboeijen
Leden Raad van Toezicht

Daelzicht
Voorzitter en leden Raad van Toezicht

Ziekenhuis Nij Smellinghe
Lid Raad van Bestuur

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Leden Raad van Toezicht

Roessingh
Bestuurder

Stichting Jeugdformaat
Lid Raad van Toezicht

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Lid Raad van Toezicht

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
Voorzitter bestuur

Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen
Voorzitter

SOVAK
Lid Raad van Bestuur

Travers
Lid Raad van Toezicht

GGD IJsselland
Directeur Publieke Gezondheid

Marente
Lid Raad van Toezicht

Savant Zorg
Voorzitter Raad van Toezicht

Laurentius Ziekenhuis
Lid Raad van Bestuur

Universitair Medisch Centrum Groningen
Lid Raad van Bestuur

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Bestuurder

RIBW Groep Overijssel
Voorzitter en Lid Raad van Bestuur

William Schrikker Groep
Lid Raad van Bestuur

MOgroep
Directeur

Instituut Verbeeten
Bestuurder

Magentazorg
Voorzitter Raad van Bestuur

Patyna
Voorzitter Raad van Bestuur

Driezorg
Bestuurder

Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia
Directeur

GGD Rotterdam-Rijnmond
Directeur Publieke Gezondheid 

Zorggroep Alliade
Vier leden Raad van Toezicht

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Mw. Diana Monissen en dhr. Hans Clevers versterken Prinses Máxima Centrum 

Laurentius Ziekenhuis
Voorzitter Raad van Bestuur

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
Lid Raad van Bestuur

MCA Gemini Groep
Leden Raad van Bestuur

Omring
Lid Raad van Bestuur

Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Lid Raad van Bestuur

VU Medisch Centrum
Voorzitter en Lid Raad van Bestuur

Adelante
Voorzitter en Lid Raad van bestuur

Treant Zorggroep (voorheen Leveste Middenveld)
Voorzitter Raad van Bestuur

Noordelijk Laboratorium Groep
Bestuurder

OCK Het Spalier
Voorzitter Raad van Bestuur

Centrum Maliebaan
Voorzitter Raad van Bestuur

Aafje
Lid Raad van Bestuur

Ommelander Ziekenhuisgroep
Voorzitter Raad van Bestuur
 
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Directeur HR

Cello
Voorzitter Raad van Bestuur

SVRZ Ouderenzorg
Bestuurder

William Schrikker Groep
Bestuurder

‘Het schaap met de vijf poten is niet altijd
dé oplossing.’